KONGREPARK

Site Rengi

GO Akredite

Geleceğin Okulu; hem devlet hem özel okullar için eğitim ve okulun standartlarını belirleyen, yenilikçi, inovatif,  değişim ve dönüşüme açık bir eğitim ekosistemi yaratmayı amaçlayan, EYUDER markası bir akreditasyon programıdır. Program kapsamı; 7 kategoride okul etiketi, etiketlerin  altındaki modüller ve online eğitimlerden oluşmaktadır.

Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı; geleceğin dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücü için uygun eğitim ekosistemi yaratırken, bireyleri geleceğe hazırlamaktan çok, kendi geleceklerini inşa etme yönünde onları destekleyen, kendilerini keşfetme yolculuğuna ortak olan, sadece akademik yönden değil, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif bir çok alanda gelişimlerini perçinleyerek donanımlı olmalarını sağlayan,  milli ve kültürel değerlerinden kopmadan, köklerinden güç alarak, geleceğe uzanacak nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir programdır.

Geleceğin Okulu Akreditasyon Programının başlangıç noktası; yenilikçi, gelişime açık bir okul iklimi yaratma, bir eğitim ekosistemi oluşturmadır. Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı; bir okulu tüm öğrencileri, tüm eğitimcileri, tüm velileri ile ele almakta ve çağımıza uygun bir okul modeli yaratmaktadır. 7 temel kategoride 7 “Okul Etiketi” kapsamında ve alt modüller ile nitelikli bir eğitim kurumunun kriterlerini çıkarılmıştır. Bu sebeple bu akreditasyon programı; eğitimcilere, okullara, öğrenci ve velilere rehberlik yapacak, yol gösterecek, geleceğe uzanan yolda ışık olacaktır.

Akreditasyon Programında Okur Yazar Okul, Gelişen Okul, Çevre Dostu Okul, Yardımsever Okul, Temiz Sağlıklı Güvenli Okul, Sosyal Sportif Okul ve Dijital Okul olmak üzere 7 Okul Etiketi tanımlanmıştır. Her “Okul Etiketi” yapılacak çalışmalar, etkinlikler, eğitimler bakımından alt modüllere sahiptir. Her modülün bir puan karşılığı bulunmaktadır. Modül çalışmalarından yeterli puanı alan ve online eğitimlere katılan okullar, ilgili etiketin sertifikasını almaya hak kazanır. Okur Yazar Okul, Gelişen Okul, Çevre Dostu Okul, Yardımsever Okul, Temiz Sağlıklı, Güvenli Okul, Sosyal Sportif Okul ve Dijital Okul Etiketlerinin her birinden sertifika almaya hak kazanan okullar “Vizyon Okul” belgesine sahip olur. “Vizyon Okul” yetkinliğindeki okullarımızla akreditasyon denetim süreci tamamlanarak EYUDER markası olan “Geleceğin Okulu Akreditasyonu” sağlanır ve okullara “Geleceğin Okulu” tabelası ve bayrağı verilir.

Program, kendi içinde profesyonel bir ekip ile kurulmuş 15 alt koordinatörlükle sahada etkin olmaya hazırdır. Bu koordinatörlüklerden biri de Akademik Çalışma Koordinatörlüğüdür. Programın çıktıları akademik bir temelde açıklama ve çalışmaların niteliğini, kalite izleme ve değerlendirme koordinatörlüğü raporlarını, akademik bir dil ile ifade etme noktasında çalışmalar devam etmektedir. Aynı zamanda programın eğitimler boyutunda akademisyenler aktif rol üstlenecektir.

Program; doğudan batıya, köyden kente, özel okuluyla, devlet okuluyla büyük bir öğrenme ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylelikle okullar akredite olabilecek standarta yükselirken, okulların birbirleri ile iş birliği, iletişimi, mentorlüğü de desteklenmiş olacaktır. Programın en temel işlevlerinden biri akreditasyon sürecini sadece özel okulların ihtiyacı olma çerçevesinden çıkararak, devlet okullarında da markalaşma algısı oluşturacak olmasıdır.

Geleceğin Okulu Akreditasyon Programının, eğitim kurumlarına yeni bir soluk getireceğine inanıyor ve eğitimin kurumlarının standartlarını yükseltemeye teşvik ederek, eğitimin tüm paydaşları açısından olumlu sonuçlar getireceğini temenni ediyoruz.